Dömös látnivalói

Dömös látnivalói (1) Dömös látnivalói (2) Dömös látnivalói (3) Dömös látnivalói (4)
Dömös látnivalói adatai:
cím:
Dömös látnivalói
Dömös
Leírás

A prépostsági romok

 A község Ny-i végén, a domboldalban elterül? temet? fölött 4-5 m magasságban fennálló falcsonk hívja magára a figyelmet. Hosszú ideig ez volt a prépostság egyetlen látható falmaradványa. Az elpusztított épületek helyén az 1970-es években Gerevich László végzett ásatást. A régészeti feltárások során megtalálták a XI. században többször is szerepl? hosszú, téglalap alakú királyi palota falmaradványait. 1063-ban I. Béla, 1079-ben I. László király tartózkodott itt. Megtalálták egyúttal az 1107-ben alapított prépostsági templom alapfalait is, melyek egy részér?l a kutatás során kit?nt, hogy már a XI. században meglev?, a királyi palota mellett álló templom tartozékai voltak.
 Legjelent?sebb maradványa ennek a templomnak altemploma, mely a megtalált, ill. a korábban már múzeumokba került, és az ásatások alkalmával talált k?faragványok felhasználásával hitelesen rekonstruálható. A szép, szürke kváderkövekb?l épített, félköríves szentély? altemplom boltozatát két sorban elhelyezked? oszlopok tartották. A középs? oszlopoknak csak helyei, ill. talapzatai maradtak meg, a faloszlopok és díszesen faragott lábazatuk azonban jórészt megvannak. Megtalálták a fels? templom két mellékhajójából az altemplomba levezet? lépcs?ket is.

A romok területén el?került k?faragványok észak-itáliai-lombard kapcsolatokra, ugyanakkor a templom alaprajzi elrendezése - a kiemelt f?apszis alatti altemplom - cseh vagy lengyel párhuzamok felé mutatnak. Annyi bizonyosnak látszik, hogy a Dömösön dolgozó épít?m?hely tagjai más - királyi és f?úri - építkezéseket is dolgoztak.

Az Országos M?emléki Felügyel?ség által hamarosan meginduló helyreállítási munka befejezése után ez az altemplom nemcsak a Dunakanyarnak lesz egyik fontos m?emléki látnivalója, hanem országos, s?t határainkon túli jelent?ség? emléke is egyúttal Árpád-kori épít?m?vészetünknek.

Az egykori királyi palotát a prépostság céljaira a XII-XVI. Század közti id?ben többször átépítették. Ezekb?l az id?kb?l is jelent?s építészeti maradványok (f?leg pincerészletek) kerültek el?, valamint az átépített, háromhajós, félköríves szentélyzáródású templom két nyugati tornyának alapozása is. Megtalálták a kb. 70x70 m kiterjedés? körít? k?fal maradványait, a falakon kívül pedig XIV-XV. Századi téglaéget? kemencéket tártak fel.

A romoktól gyönyör? látvány tárul szemünk elé: észak felé, szemközt a Szent Mihály-hely sziklás, erd?s oldalával, alatt a hegyek közt kanyargó Duna, közvetlen alattunk Dömös házai. Balra, túl a Dunán a Börzsöny hegyei látszanak, jobbra a visegrádi szoros, délkeleten a Prédikálószék erd?s csúcsa, mögöttünk délre pedig a Prépost-hegy hatalmas tömege zárja le a körképet.

 


Katolikus templom

 A község központjában, a Kossuth Lajos út térré szélesül? szétágazásánál áll a barokk stílusú katolikus templom. Homlokzata el?tt álló tornyáról sajnos a századfordulón eltávolították és átalakították az eredeti barokk hagymafejes tet?szerkezetet. Hajója két boltszakaszos, a diadalív mögött keskenyebb szentéllyel és orgonakarzattal. A XVIII. Századi szószék hangvet?jén Mózes alakja látható. A templomot 1733-1744 között építtette gróf Erd?dy László Ádám nyitrai püspök, dömösi prépost, az egykori prépostság köveib?l.

Mindszentek-kápolna

 A Kossuth Lajos út nyugati végénél, a Kékkereszt Iszákos Ment? Missziója alatt az út szélén áll ahullámos oromzatú, barokk kápolna. A keresztboltozatos bels? tér félköríves szentéllyel zárul. A kápolnát az 1743-as pestisjárvány emlékére építették.

Református templom

 A Kossuth Lajos út végén, a Kékkereszt Iszákos Ment? Missziója közelében áll. 1873-1876 között építették. A templom négy sarkán fiatornyokkal díszített homlokzati tornyával szépen illeszkedik a Duna menti tájba.

Dömösi Galéria, helytörténeti kiállítás

 A Polgármesteri Hivatal épületében (Táncsics Mihály u. 2.) a Malom-patak melletti Sz?keforrás étterem közelében találjuk. A nagyteremben a Dömös 900 éves c. helytörténeti kiállítás látható. Belépve, hatalmas méret?, állatokkal és lovassal díszített Árpád-kori oszlopf? vonja magára figyelmünket. Az egykori prépostság templomából való oszlopf? másolata ez - eredetije a Magyar Nemzeti Galériában található. Körben színes miniatúrái, az eseményeket elbeszél? krónikás szövegrészek láthatók és olvashatók. A tárlókban Dömös honfoglalás el?tti történetének régészeti emlékei, majd Árpád- és középkori leletek, tárgyi emlékek, írásos dokumentumok tanúskodnak a község gazdag történetér?l. A kiállítási teremben alkalmanként el?adóesteket, hangversenyeket is rendeznek.

 Dömös a Dunakanyar turistaforgalmának fontos állomása. Minthogy a környez? hegyvidékre vezet? túrák f? kiinduló pontját, a "Pilis kapu"-jának nevezik.Szép kirándulásokat tehetünk a Sz?keforrás völgyében a vadregényes Rám-szakadékba: az Árpádvárhoz, Dobogók?re, a "Vadállókövek" sziklaszirtjeinek érintésével a környék legszebb panorámáját nyújtó "Prédikálószék" csúcsra (641 m), vagy a túlparti Szt. Mihály-hegyre és Hegyestet?re. A község forgalmi helyzete nagyon szerencsés: Budapest és Esztergom fel?l személygépkocsin, autóbuszon és hajón is megközelíthet?.

 

 

A kirándulások, ill. a helyi nevezetességek megtekintését célzó séták kiinduló pontja a hajóállomás. A hajó állomás épületében egy szépen felújított söröző található.
A látogatók kulturált étkeztetését a Zöld-Hetes Vendégl? (tel.: 06-33/ 482- 062) és az Átryum Étterem szolgálja.
A vendégek fogadására a Dömös-kemping és fizet?vendéglátó szobák állnak rendelkezésre.