Újbarok

Újbarok adatai:
lakosság:
402 fő
terület:
149 km2
Leírás


Község.
Megye: Fejér megye.
Közép-Dunántúl régió.
Bicskei kistérség.
Lakosok száma: 402.
Lakások száma: 137.
Terület: 149 hektár.
Irányítószám: 2066.

Újbarok község Fejér megyében, a Bicskei kistérségben.

Fekvése

Története

A környező községek már a rómaiak idejében is lakott helyek voltak, Bárokról azonban csak a XV. századból van írásos okmányunk, a későbbi adatokban is – mint puszta – fordul elő, így valószínűleg lakatlan terület volt. Régi birtokosairól adat nincs. Az első okmány, – mely egy birtokkiegyezésről szól – és amelyben neve, mint Sorul falu határa szerepel 1339-ből való. Ebben az időben a keresztesek birtoka volt, mert István nádor Szentlőrinczi Imrének és fiainak, a fejérvári polgároknak, csóri lakosoknak, Konth Miklósnak, valamint a mohai lakosoknak Iszka és Bárok nevű birtokokat, – mint a keresztesek tulajdonát – elfoglalni megtiltja.A következő adatunk már 1695-böl való, amikor is Erdy András és Barkó Kata fia – a Bárok-pusztából – őt illető részt Sajnovics Mátyás és neje birtokában hagyja. Hogy miért, az kitűnik a következőkből: Barkó István, Márton akkori főispán fia nőül vette Gazdagh Katát, s hozományul Bárok-puszta 1/3-át kapta. Mindketten elhalván, Gazdagh Kata az ő részét a tatai pápista egyházra hagyományozta, s ezt váltotta magához Sajnovics Mátyás. 1826-ban Dersikai Ernő Béni és neje Ó-Barokon birtokot cserélt nagynénjével: özv. Roboz Mihálynéval, majd 1841-ben Schachtner Antalné Fejér megyében fekvő ó-baroki stb. pusztákat, ill. részjogát – mely Tolnay János, utóbb Nemes Baltus Samu özvegyéről örökségkép szállt rá – Tolnay János és Kászonujfalvi Nagy Antalnak eladta. Ugyanez évben a Barkó család – mint a puszta régi birtokosa – az akkori birtokosok ellen pert indított s ennek levezetésére Hetyei Sándorral szerződést kötött. E per anyagához mellékelték családfájukat, kimutatva az örökség jogosságát. Mivel a rokonok közül a birtokot többen már kölcsönnel terhelték meg, a család egy része 1842-ben a per vitelével Csörgei Zsigmondot bízta meg. Hogy mi lett a pereskedés vége, nem tudjuk. 20 kát. holdnál nagyobb birtokos gazda a községben jelenleg nincs.A világháborúban bevonult katonák száma: 70, hősi halottaké: 13, hadiözvegyeké: 3, hadi árváké: 8. A földreform folytán a község igénylői között 155 kh. földet osztottak ki.

Nevezetességei

Külső hivatkozások

href="http://www.saar-ujb.hu/" target="_blank">[1] Újbarok Önkormányzatának honlapja<!--* Újbarok a Vendégvárón-->