Ásványráró

Ásványráró adatai:
telefon körzetszám:
96
lakosság:
1952 fő
terület:
3917 km2

Leírás


Község.
Megye: Győr-Moson-Sopron megye.
Nyugat-Dunántúl régió.
Mosonmagyaróvári kistérség.
Lakosok száma: 1952.
Lakások száma: 801.
Terület: 3917 hektár.
Telefon körzetszám: 96.
Irányítószám: 9177.

 

Ásványráró a Szigetköz középső részén Mosonmagyaróvár és Győr között fekszik a két várostól közel azonos távolságra. A Nagy-Duna jobb partján található a Szigetköz teljes szélességében. A falu két település, Ásvány és Ráró egyesítéséből jött létre.

E vidék legalább ötezer éve lakott hely a feltárt régészeti leletek alapján. Egyaránt kerültek elő csiszolt kőeszközök az újabb kőkorból, lándzsa a bronzkorból, de találtak római kori aranypénzt is.

Ásványról és Ráróról nincs hiteles Árpád-kori adat. (A "ráró" név jelentése kerecsensólyom - ez volt a honfoglaló magyarok szent madara - a falu Árpád-kori eredetére utal.)

Ásvány és Ráró magyar falu a Szigetközben. A Héderváry nemzetség ősi birtoka. 1521 után mindkét település osztozik a Héderváry- birtok sorsában.

A XVI. elején a Bakics család kezére kerül, majd többször is tulajdonost cserél. A települések egymás után következő földesurai: Pálffy Péter, Révay Mihály, Czobor Imre, Pázmány Miklós voltak.

1658-ban Széchenyi György győri püspök kezébe került a rárói birtokrész, majd 1659 és 1686 között további részeket vásárol meg. Ezután a Rárói rész tulajdonosai gr. Kaunicz Domokos és Apponyi Lázár lesznek, akiktől a XVIII. század elején Viczay Jób veszi meg a birtokot.

Ásványt a XVII. század végén egy árvíz teljesen elmosta. Viczay Ádám báró ezért telepítette át a jobbágyait 1700-ban a falu mai helyére.

A század második felében Ráró előbb báró Sina János majd gróf Wenkheim-család tulajdonát képezte. 1872 után Khuen- Héderváry család bírta ezen uradalmakat egészen a felszabadulásig. A XIX. sz. elején mindkét település jelentős fejlődésnek indul.

 Közigazgatásilag a két falu 1936-ban egyesült. A II. világháború nemcsak harctéri áldozatokat követelt, nagy pusztítást végzett a falu ingó- és ingatlan vagyonában is. 1950-ben alakult az első önállóan működő termelőszövetkezet, később társulás részévé vált, 1991 óta ismét önállóan tevékenykedik.